Kötetek

Kötetek

Az alábbi kötetek a ​Iustinianus Egyetemi Könyvesbolt​ban​, a PPKE JÁK jegyzetboltj​ában kaphatóak

Természetjog: eszmetörténet

Frivaldszky János 
Budapest: Szent István Társulat, 2001.

 • 371 oldal
 • ISBN 963 361 247 8

 

Klasszikus természetjog és jogfilozófia

Frivaldszky János 
Budapest: Szent István Társulat, 2007.

 • 476 oldal
 • ISBN 978 963 361 913 1

Természetjog és emberi jogok

Frivaldszky János
Budapest: PPKE JÁK, 2010.

 • 165 oldal
 • ISBN 978-963-308-001-6

Jog a személyközi viszonyokban – Az olasz jogfilozófia nyomdokain

Frivaldszky János
Budapest: Pázmány Press, 2012.

 • 416. oldal
 • ISBN 978-963-308-072-6

A jogi gondolkodás mérföldkövei: A kezdetektől a XIX. század végéig

Frivaldszky János (szerk.)
Budapest: Szent István Társulat, 2012.

 • 301 oldal
 • ISBN 978-963-277-343-8

A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei

Frivaldszky János 
Budapest: PPKE, Szent István Társulat, 2013.

 • 321 oldal
 • ISBN 978 963 277 467 1

A jog- és a politikai filozófia erkölcsi alapjai

Frivaldszky János
Budapest: Pázmány Press, 2014.

 • 294 oldal
 • ISBN 978-963-308-178-5

Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól

emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság

Frivaldszky János
Budapest: Pázmány Press, 2015.

 • 192 oldal
 • ISBN 978-963-308-245-4

Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán

Frivaldszky János, Könczöl Miklós
Budapest: Pázmány Press, 2015.

 • ISBN 978-963-308-262-1